top of page
FLO Haldenkanalen - Unik overnatting Haldenkanalen

FLO er en unik flytende overnatting. Designet for å øke bevisstheten om og interessen for Haldenkanalens vakre natur.

FLO er et prosjekt i regi av Haldenkanalen Regionalpark for å øke Haldenkanalens attraktivitet gjennom tilbud av unike overnattingsopplevelser. Utgangspunktet er samtidig både unikt og generelt; unikt i den forstand at det omhandler en konkret vassdrag med dets topografi, vegetasjon, klima og kulturhistorie, og generelt i tematisk forstand, fordi vannet er en kontekst som gir en del felles assosiasjoner uavhengig av geografisk beliggenhet.

Prosjektets ambisjon er å gi de besøkende muligheten til å kjenne på kontrasten og spenningsforholdet mellom det åpne, mystiske, ukjente, og det lune, varme og trygge. Derfor har arkitektene gjennom utformingen av hytta valgt å jobbe både med det unike, stedsspesifikke, og det generelle, universelle.

FLO-web-1.jpg
Mann på en dock ved soloppgang

Vann har et mørke, det er åpent, foranderlig og har en dybde som fra overflaten ofte ikke kan avdekkes. Derfor er vann ofte forbundet med sårbarhet, eksponering og mystikk, men det er også en kilde til fascinasjon. Vann gir oss mulighet til å bevege oss på måter vi ikke er i stand til på land. Vi kan flyte, svømme, padle og ro, og på vinteren gir isen nye muligheter, som pilking, isbading og skøytegåing. 

Ilden gir også universelle assosiasjoner. Ildstedet er et naturlig samlingspunkt; et sted hvor mat kan tilberedes og nytes i fellesskap, som for eksempel fersk, selvfisket fisk. Og liksom vannet, er ilden, på grunn av dens evinnelige foranderlighet, en iakttagelse til gjentatt fascinasjon.

Materialvalg og kledning tar utgangspunkt i vassdragets tømmerfløtingshistorie og viser bruksområder for treets indre og ytre. Bakhon er valgt som fasadekledning og gir tydelige visuelle assosiasjoner til tømmerstokkene som ble lenset gjennom vassdraget. Bundet sammen av et presist formspråk og detaljering, gir dette en visuell identitet som er en kombinasjon av samtidsarkitektur og historisk kontekstualitet. Interiøret av kryssfiner er, i likhet med bakhonen, en rimelig og upretensiøs anvendelse av treet - verken forfinet eller tilslørt - men gir interiøret den ønskede varmen og lunheten.
 

På samme måte som tømmeret ble transportert via vannveien, er FLO dimensjonert for å kunne sluses gjennom kanalsystemet.

FLO Haldenkanalen - Unik overnatting Haldenkanalen

Prosjekteier: Haldenkanalen Regionalpark

Arkitekt: Strøm Arkitektur og Studio OSMA

Visualiseringer: Places Studio

Sponsor: Sparebankstiftelsen og Marker Sparebank

FLO Haldenkanalen - Unik overnatting Haldenkanalen
FLO Haldenkanalen - Unik overnatting Haldenkanalen
  • Instagram
  • Facebook
bottom of page